header logo
Press_Bild_Alt_02

Om oss

Vi presenterar.se är Riksteaterns & Folkets Hus och Parkers gemensamma plattform. Här presenterar vi alla våra samarbetsproduktioner för vår, sommar och höst.

Riksteatern & Folkets Hus och Parker i samarbete
Riksteatern & Folkets Hus och Parker är två folkrörelser som samarbetat sedan 40-talet. Under de många åren som gått har relationen mellan oss som organisationer vuxit till ett starkt och stabilt samarbete. Idag är vi ett arbetande lag som verkar över hela landet och har ett stort antal gemensamma produktioner och föreställningar bakom oss.

Bakgrund till samarbetet
Riksteatern & Folkets Hus och Parker ligger mycket nära varandra i sina respektive syften, visioner och mål, för sina verksamheter. Vi har också flera gemensamma intressen. Till exempel arbetar båda organisationer med att göra det möjligt för hela landet att uppleva kultur. Syftet med detta mål är att ge människor inflytande och delaktighet i samhället. Vi vill också utveckla möjligheten att mötas i ändamålsenliga lokaler och delta i kulturlivet på den ort som man verkar eller bor i. Tillsammans bedriver vi opinionsbildning för bättre villkor för kulturverksamhet, driven av folkrörelser.

Exempel på produktioner och föreställningar
Varje år producerar Riksteatern & Folkets Hus och Parker flera föreställningar tillsammans. I första hand handlar det om produktioner för den årliga sommarturnén, men även för turnéer under höst och vår. Exempelvis har vi turnerat med familjeproduktioner som Superhjältekonserten och Hujedamej va’ många sånger samt pop- och rockkonserter, med namn som Lars Winnerbäck, Mando Diao, Brolle, Backyard Babies, Takida, Moneybrother och Wells i Parken.

Riksteatern
Riksteatern arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Visionen är scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för alla överallt. Tack vare Riksteatern och en turnerande nationalscen, görs mer än en miljon scenkonstbesök per år över hela landet. Riksteatern har också en omfattande internationell verksamhet, bland annat ett flerårigt samarbete med teatrar i Finland. Men också Riksteaterns Tyst Teater som spelar teater för döva och hörande barn, unga och vuxna samt Södra Teatern och Cullbergbaletten som är en del av organisationen. Över 40 000 medlemmar, 230 Riksteaternföreningar, 21 regionala föreningar och 50 ansluta organisationer i hela Sverige är en del av Riksteatern.

Folkets Hus och Parker
Folkrörelsen Folkets Hus och Parker omfattar närmare 600 demokratiska mötesplatser i hela Sverige. Inom riksorganisationen samlas Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer, som tillsammans lockar 33 miljoner besökare per år. Värdegrunden bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Tack vare delaktighet och ideellt engagemang skapas möjligheter för människor i hela landet att ta del av kultur, nöje och möten.

KONTAKT:

Folkets Hus och Parker
Tel 08-452 25 00 | E-post info@fhp.nu

Riksteatern
Tel 08-531 99 100 | E-post info@riksteatern.se